اکسیژن
اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی برای دستیابی به هوای پاک در کشور

 معاون اول رییس جمهور، مصوبه هیات وزیران در خصوص فهرست طرح ها و اقدامات اجرایی کوتاه مدت پیشگیری و مقابله با آثار زیان بار ریزگردها در سال های (1394-1393) را ابلاغ کرد.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، بر اساس تصمیم هیات وزیران، کارگروهی در سطح ملی با عضویت نمایندگان 11 وزارتخانه و سازمان برای هماهنگی، بررسی و تدوین برنامه های میان مدت و بلند مدت پیشگیری و مقابله با آثار ریزگردها با مسئولیت وزارت کشور تشکیل می شود.

برنامه های میان مدت و بلند مدت پیشگیری و مقابله با آثار ریزگردها با پیشنهاد کارگروه مذکور و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

همچنین بر اساس این مصوبه، وزارت نیرو با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نسبت به احیای تالاب های استان خوزستان، اطلاع رسانی جوامع محلی و جلب مشارکت های مردمی اقدام کند.

بانک مرکزی نیز موظف شده است از طریق بانک های عامل، مبلغ دویست و چهل میلیارد ریال به صورت تسهیلات ارزان قیمت با سود و کارمزد هفت درصد را به منظور کمک به عایق سازی منازل جهت جلوگیری از ورود گرد و غبار و تجهیز سیستم حمل و نقل عمومی به سامانه های مناسب تهویه هوا در اختیار استانداری خوزستان قرار دهد تا به متقاضیان پرداخت شود.ادامه مطلب...
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 19 اسفند 1393برچسب:, توسط دکتر سید علیرضا عظیمی |

‌قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت

‌مصوب 1352.5.11

 

ماده 1 - به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان قطع هر نوع درخت در محدوده قانونی و حریم شهرها بدون‌اجازه شهرداری و در روستاها در هر
منطقه که دولت تصویب و آگهی نماید پس از آن بدون اجازه وزارت کشاورزی و منابع طبیعی ممنوع است. ‌ضوابط مربوط به چگونگی اجرای این ماده در روستاها از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت تعاون و امور روستاها تهیه و به تصویب‌هیأت دولت خواهد رسید.
‌تبصره - درخت از نظر این قانون هر درختی است که محیط بن آن از پنجاه سانتیمتر بیشتر باشد.

‌ماده 2 - شهرداریها در محدوده قانونی و حریم شهر مکلفند ظرف مدت یک سال شناسنامه شامل تعداد و نوع درختان محلهای مشمول این قانون را‌تنظیم کنند و این شناسنامه که هر پنج سال یک مرتبه قابل تجدید می‌باشد ملاک و سند اجرای این قانون خواهد بود. نحوه تنظیم شناسنامه محلهای مشمول این قانون به شرح زیر خواهد بود:
‌الف - شهرداریها موظفند برگ شناسنامه را در دو نسخه جهت تکمیل به ساکنین محلهای مشمول این قانون تسلیم دارند و مراتب را به طریق‌مقتضی به اطلاع ساکنین محل توزیع شناسنامه برسانند.
ب - مأمورین شهرداری موظفند ظرف سه ماه پس از توزیع برگ شناسنامه به محلهای مربوط مراجعه و شناسنامه‌های تکمیل شده را در صورت‌لزوم رسیدگی و سپس گواهی نموده و یک نسخه از آن را به ساکن محل تسلیم دارند.
ج - در صورتی که برگ شناسنامه به وسیله ساکن محل تکمیل نشده بود مأمورین شهرداری با رعایت ماده 3 این قانون در تنظیم و تکمیل شناسنامه‌ اقدام و یک نسخه آن را به ساکن محل تسلیم می‌نمایند. ‌شهرداری موظف است پس از وصول برگ شناسنامه‌های مربوط به هر منطقه مراتب را برای اطلاع ساکنین محل آگهی نماید. در صورتی که پس از یک ماه ساکنین یا مالکین اعتراض ننمایند شناسنامه ابلاغ شده تلقی می‌گردد. ‌به اعتراضات واصل طبق مقررات آیین‌نامه مذکور در ماده 12 رسیدگی می‌شود.

‌ماده 3 - مأموران وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و شهرداریها بر حسب مورد می‌توانند برای تنظیم و یا تطبیق برگ شناسایی درختان با در دست‌داشتن معرفینامه کتبی و
نمایندگی دادستان وارد محلهای مشمول این قانون بشوند.

‌ماده 4 - قطع درخت در محلهای مشمول این قانون از تاریخ ابلاغ شناسنامه ممنوع است مگر با تحصیل اجازه که طبق مقررات آیین‌نامه مذکور در‌ماده 12 داده خواهد شد.ادامه مطلب...
نوشته شده در تاريخ جمعه 9 خرداد 1393برچسب:قانون - فضای سبز - قطع درخت - مجلس, توسط دکتر سید علیرضا عظیمی |

 ‌اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره ماده (6) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

 

 
1377.09.18- .36801ت 20079‌هـ 1377.09.25 - 213
سازمان حفاظت محیط زیست
حفاظت محیط زیست ـ وزارتخانه‌ها ـ سازمانهای مستقل ـ شهرداری
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1377.9.18 با توجه به نظر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی (‌موضوع نامه شماره 1979 هـ. ب مورخ 1377.5.6)‌تصویب نمود:
‌آیین نامه اجرایی تبصره ماده (6) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا- موضوع تصویبنامه شماره .55487ت .16957‌هـ مورخ 1376.3.5 - به شرح زیر‌اصلاح می‌شود: 

 

‌اصلاحیه آیین نامه اجرایی تبصره ماده (6) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

 
1 - تبصره‌های زیر جانشین تبصره‌های (1) و (2) ماده (2) می‌شود:
‌تبصره 1 - محدوده و ساعات ممنوعه تردد در شهرهای مشمول و وسایل نقلیه عمومی و امثال آن که مجاز به ترددند، بنا به پیشنهاد شهرداری شهر یا اداره کل‌حفاظت محیط زیست یا نیروی انتظامی استان مربوط و تأیید شورای هماهنگی ترافیک استان به تصویب وزیر کشور می‌رسد.
‌تبصره 2 - وزیر کشور با توجه به نظر رییس جمهور به عنوان نماینده ویژه برای تعیین ساعات و محدوده ممنوعه تردد و نیز وسایل نقلیه عمومی و امثال آن‌موضوع تبصره (6) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا تعیین می‌شود. 

2 - ماده (3) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
‌ماده 3 - عبور و مرور وسایل نقلیه عمومی و امثال آن در محدوده و ساعات ترافیکی که مطابق تبصره‌های ماده (2) تعیین می‌شود منوط به اخذ کارت تردد از‌شهرداری مربوط است.
‌تبصره - تعیین مدت اعتبار کارت تردد به عهده نماینده ویژه موضوع تبصره (2) ماده (2) این آیین نامه است.


‌حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور

مطالب مرتبط :

آیین نامه اجرایی تبصره ماده (6) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

نوشته شده در تاريخ چهار شنبه 13 فروردين 1393برچسب:قانون - آیین نامه اجرایی - نحوه جلوگیری - آلودگی هوا , توسط دکتر سید علیرضا عظیمی |

 آیین نامه اجرایی تبصره ماده (6) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

1376.02.14 - - - 157 ‌شماره: .55487ت16957‌ه‍ ‌تاریخ: 1376.3.5
‌وزارت کشور ـ سازمان حفاظت محیط زیست
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1376.2.14 بنابه پیشنهاد شماره 11720.1.3.35 مورخ 1375.7.14 وزارت کشور و در اجرای تبصره ماده (6)‌قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ـ مصوب 1374 ـ آیین‌نامه اجرایی موضوع یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:


‌آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (6) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

‌فصل اول ـ کلیات

‌ماده 1 ـ در این آیین‌نامه عبارات و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

محدوده ممنوعه تردد: محدوده جغرافیایی داخل شهری که توسط مراجع صلاحیتدار مندرج در این آیین‌نامه تعیین می‌شود و عبور و مرور برای‌برخی از وسایل نقلیه در این محدوده ممنوع است.
‌ساعات ممنوعه تردد: ساعاتی از شبانه‌روز که توسط مقامات یاد شده در این آیین‌نامه تعیین و عبور و مرور وسایل نقلیه در آن ساعات ممنوع است.ادامه مطلب...
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 12 فروردين 1393برچسب:, توسط دکتر سید علیرضا عظیمی |

قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

‌قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مشتمل بر سی و شش ماده و چهارده تبصره در جلسه روز یکشنبه سوم اردیبهشت
ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای‌ اسلامی تصویب و در تاریخ 1374.2.13 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 

‌قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا


‌فصل اول - کلیات

‌ماده 1 - جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور پاکسازی و حفاظت هوا از آلودگی‌ها کلیه دستگاه‌ها و‌مؤسسات و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند مقررات و سیاست‌های مقرر در این قانون را رعایت نمایند.

‌ماده 2 - اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی هوا را فراهم نماید ممنوع است. منظور از آلودگی هوا عبارت است از وجود و پخش یک یا چند‌ آلوده‌کننده اعم از جامد، مایع، گاز، تشعشع پرتوزا و غیر پرتوزا در هوای آزاد به مقدار و مدتی که کیفیت آن را به طوری که زیان‌آور برای انسان و یا سایر‌ موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد.

‌ماده 3 - منابع آلوده‌کننده هوا که تحت مقررات این قانون قرار دارند به سه دسته زیر طبقه‌بندی می‌شوند.

‌الف - وسائل نقلیه موتوری
ب - کارخانجات و کارگاه‌ها و نیروگاه‌ها
ج - منابع تجاری و خانگی و منابع متفرقهادامه مطلب...
نوشته شده در تاريخ یک شنبه 10 فروردين 1393برچسب:قانون - نحوه جلوگیری - آلودگی هوا, توسط دکتر سید علیرضا عظیمی |

آیین نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی

1378.03.19 - 60742 .ت 16525 هـ - 1378.04.01 - 285

سازمان حفاظت محیط زیست - وزارت کشور - وزارت مسکن و شهرسازی - جرایم و مجازاتهای عمومی ـ حفاظت محیط زیست ـ وزارتخانه‌ها ـ سازمانهای مستقل ـ شهرداری ـ صنایع ـ واردات و صادرات ـ هواپیمایی

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1378.3.19 بنا به پیشنهاد شماره 132 - 21 مورخ 1375.1.20 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (27)‌ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ـ مصوب 1374 - آیین نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی را به شرح زیر تصویب نمود:


‌آیین نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی


‌ماده 1 - تعاریف:


1 - صدا یا صوت عبارت است از امواج طولی که از ارتعاش سریع اجسام و مواد اعم از جامد، مایع و گاز تولید می‌شود.
2 - آلودگی صوتی عبارت است از پخش و انتشار هر گونه صوت و صدا و ارتعاش مربوط بیش از حد مجاز و مقرر در فضای باز (‌غیر سر پوشیده).
3 - حد مجاز آلودگی صوتی که استاندارد آلودگی صوتی هم نامیده می‌شود ،‌عبارت است از میزان و مشخصات ویژه‌ای که با توجه به اصول حفاظت‌محیط زیست و برمبنای واحد اندازه‌گیری صدا برای منابع مولد آلودگی صوتی و فضای مورد انتشار و محیط‌های مختلف تعیین می‌شود.
4 - واحد اندازه‌گیری صدا یا صوت ، دسی بل می‌باشد.ادامه مطلب...
نوشته شده در تاريخ شنبه 9 فروردين 1393برچسب:, توسط دکتر سید علیرضا عظیمی |
.: Weblog Themes By LoxBlog :.